Strona główna / O firmie / Władze Spółki / Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Tomasz Śliwak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Joanna Magdalena Zięba - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Katarzyna Kowalewska-Bambrowicz - Członek Rady Nadzorczej

Anna Niedziela-Strobel - Członek Rady Nadzorczej

Adrian Szymański - Członek Rady Nadzorczej