REGIONY

Wrocław (Centrala)

Adres Centrali:

ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław

Rachunek bankowy:
27 1240 6292 1111 0010 6210 0837
17 1240 6292 1111 0010 4784 9001

telefon: +48 71 356 66 66
faks: +48 71 356 67 31
e-mail: recepcja@centrozlom.com.pl

Sekretariat:
telefon: +48 71 356 66 00
e-mail: centrala@centrozlom.com.pl


Wybierz region
Ochrona Danych Osobowych

e-mail: iod@centrozlom.com.pl

Inspektor Ochrony Danych
Elżbieta Ostrowska
telefon: +48 608 091 285