Strona główna / O firmie / Akcjonariusze

Akcjonariusze

CENTROZŁOM WROCŁAW S.A.
ul. Robotnicza 16
53-608 Wrocław

telefon: +48 71 356 66 66
fax: +48 71 356 67 31

NIP: 8960001712 | REGON: 000026577
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000295859
Kapitał zakładowy: 110 000 000,00 zł |
Kapitał wpłacony: 110 000 000,00 zł |