Strona główna / O firmie / Ekologia

Ekologia

Nasza działalność obejmuje aktywność gospodarczą w branży gospodarowania odpadami. Dążymy do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako rozwój gospodarczy w powiązaniu z zachowywaniem podstawowych zasad ochrony środowiska. Dzięki temu mogą być zaspokajane potrzeby obecnego i przyszłych pokoleń.

Zajmujemy się głównie zakupem i przerobem złomu stalowego, żeliwnego, stali stopowych i metali kolorowych. W efekcie końcowym wytwarzamy pełnowartościowy surowiec hutniczy, który spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania odbiorców. Realizujemy założone cele ekonomiczno-gospodarcze oraz przyczyniamy się do odzysku złomów metali. Dbamy, w aspekcie globalnym, o jak najdłuższe posiadanie przez nas naturalnych złóż metali.

Inne rodzaje naszej działalności w branży gospodarowania odpadami, którą prowadzimy z dążeniem do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, to:

  • zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów przemysłowych,

Niemetaliczne surowce wtórne (uzyskane w wyniku przetwarzania odpadów) są wykorzystywane w procesach recyklingu odpadów w produkcji przemysłowej. Spośród możliwych wariantów zagospodarowania odpadów jest to najbardziej pożądane rozwiązanie. Inne odpady, które nie mogą być poddane recyklingowi, są w pierwszej kolejności odzyskiwane, a jedynie w ostateczności unieszkodliwiane.


Działalność spółki jest dostosowana do obowiązujących standardów technologicznych i ochrony środowiska. Na każdym etapie bierzemy pod uwagę postęp naukowo-techniczny, najlepsze dostępne techniki w zakresie odzysku odpadów, obowiązujące normy jakości środowiska oraz wymogi prawa ochrony środowiska. Działalność przedsiębiorstwa jest dostosowana do obowiązujących standardów technologicznych i ochrony środowiska.

Spółka posiada zezwolenie na wytwarzanie, zbieranie, transport oraz odzysk odpadów. Szeroki wachlarz rodzajów odpadów, które możemy zagospodarowywać, został określony w oparciu o potrzebę ochrony środowiska:

  • przed wpływem określonych rodzajów odpadów na obszarze aktywności gospodarczej spółki,
  • na podstawie rodzajów odpadów wytwarzanych przez firmy obsługiwane przez naszą spółkę w zakresie kompleksowego zagospodarowania odpadów przemysłowych, w tym głównie odpadów metali.

Wszystkie oddziały spółki posiadają uregulowany stan formalnoprawny (pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami) zgodny z wymogami ustaw:

  • Prawo ochrony środowiska, 
  • ustawy o odpadach, 
  • ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.