Strona główna / Oferta / Recykling / Obsługa odpadów

Obsługa odpadów

Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie gospodarki odpadowej. Nasze działania zmierzają w kierunku zagospodarowania odpadów pozyskanych od naszych Klientów zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz obowiązującym prawem ochrony środowiska naturalnego.

Posiadamy decyzje środowiskowe zezwalające na:

  • zbieranie,
  • transport,
  • odzysk,
  • złomowanie i unieszkodliwianie.

 

 

Wykorzystujemy:

  • specjalistyczny transport (samochody ciężarowe z urządzeniami hakowymi, bramowymi oraz dźwigowymi do załadunku i transportu odpadów zgromadzonych w kontenerach, pojemnikach, luzem),
  • szeroki asortyment prasokontenerów, belownic, kontenerów i pojemników, których konstrukcja wraz z pojemność umożliwia efektywne gromadzenie i transport odpadów,
  • legalizowane wagi elektroniczne,
  • wykwalifikowaną kadrę inżynierów-konstruktorów oraz robotników,
  • wykwalifikowaną kadrę specjalistów do spraw ochrony środowiska, którzy dbają o to, aby wszystkie działania, obejmujące gospodarkę odpadami, odbywały się zgodnie z literą prawa,
  • własne składowisko odpadów przemysłowych,