Strona główna / Kariera / Rekrutacja

Rekrutacja

Dbamy o staranną rekrutację oraz rozwój zawodowy naszych pracowników. Ludzie, którzy pracują w CENTROZŁOM WROCŁAW S.A., identyfikują się z firmą. Realizują w niej swoje pasje i angażują cały swój potencjał. Każdy pracownik dostrzega bezpośredni związek między jakością swojej pracy a pozycją firmy.

Zatrudnienie każdej osoby traktowane jest bardzo poważnie już na etapie przygotowania rekrutacji. Wiąże się to z dokładną analizą profilu kandydata w oparciu o opis stanowiska pracy i związane z nim wymagania. Kompetencje dobieramy w zależności od danego stanowiska.

Etapy rekrutacji

I. Złożenie przez Kandydata(tkę) – życiorysu (CV) oraz listu motywacyjnego

Oferty prosimy wysyłać za pomocą formularza umieszczonego na stronie lub bezpośrednio na adres kadry@centrozlom.com.pl.

II. Przegląd ofert

Wybór najlepszych ofert oraz zaproszenie na rozmowę.

III. Pierwsza rozmowa

Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna to wywiad biograficzny. Pytamy o osiągnięcia i doświadczenie zawodowe Kandydata(tki). Szczególnie interesuje nas zakres obowiązków, które wykonywał(a) w poprzednim miejscu pracy. Rozmawiamy o cechach i umiejętnościach powiązanych z danym stanowiskiem. Kandydat(ka) ma możliwość pokazania siebie z jak najlepszej strony oraz uzyskania informacji o firmie, dziale lub oddziale. Dla nas to czas na zebranie rzetelnych informacji o Kandydacie(tce) oraz zapoznanie Kandydata(tki) z proponowaną posadą.

IV. Druga rozmowa/testy

Wybranych Kandydatów(tki) zapraszamy na drugą rozmowę, opartą na kompetencjach. W zależności od rodzaju stanowiska możemy się zdecydować na przeprowadzenie testów psychologicznych, badających zdolność analitycznego myślenia i predyspozycji na wakujące stanowisko. O wynikach badań informujemy wszystkich Kandydatów(tki) indywidualnie.

V. Ostateczna decyzja

Po przeprowadzonej rozmowie lub rozmowach podejmujemy ostateczną decyzję i dokonujemy wyboru osoby, którą zapraszamy na spotkanie. Spotkanie to wiąże się ze złożeniem przez nas oferty pracy oraz odpowiedzią na wszelkie pytania, związane z działalnością firmy i konkretną posadą. Zdajemy sobie sprawę, iż tak samo jak dla nas, dla Kandydata(tki) jest to ważna decyzja i chcemy, aby Kandydat(tka) podjął(a) ją mając obiektywny obraz pracy w naszej firmie.

Inne informacje na temat rekrutacji

Kto przeprowadza rekrutację?

W rekrutacji od początkowego etapu uczestniczą: przyszły przełożony poszukiwanego pracownika oraz Specjalista z Departamentu kadr i płac. Przełożony poszukuje pracownika do swojego działu i to on decyduje o końcowym wyborze kandydata. Specjalista z działu kadr i płac służy wsparciem oraz pomocą.

O czym należy pamiętać składając aplikacje do naszej firmy?

Zgodnie z wymogami prawa akceptujemy tylko oferty z adnotacją: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji" (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE art. 6 ust. 1 lit. f)."

Jak sobie poradzić na początku?

Kandydat(tka) bez względu na to, w którym dziale i miejscowości będzie zatrudniony(a), początkowo jest zapraszany(a) do siedziby firmy we Wrocławiu. Tutaj otrzymuje program wprowadzający i przechodzi wstępne szkolenia. W czasie trwania szkoleń zaznajamiamy nowego pracownika z pracą różnych działów i pracownikami firmy. Następnie szczegółowo zapoznajemy nowego pracownika ze stanowiskiem pracy. Przełożony oraz współpracownicy będą służyć radą i pomocą, dzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem.